Huisregels

Bij het aangaan van de huurovereenkomst gelden onderstaande huisregels. Een geprint exemplaar van deze huisregels treft u aan in de door u gereserveerde ruimte(s).

 • Honden zijn in ons Centrum niet toegestaan. Hulphonden en hun baasjes zijn welkom.
 • In overleg kunt u tot 15 minuten van te voren de door u gereserveerde ruimte betreden.
 • Het is niet toegestaan om gebruik te maken van ruimtes die niet zijn gereserveerd voor trainingsgerichte doeleinden, ook niet als deze op dat moment niet in gebruik zijn. Als u in subgroepjes wilt werken dient u hiervoor een extra ruimte te reserveren, dit kan eventueel per uur. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaand overleg hiervoor gebruik te maken van het restaurantgedeelte en/of de wachtruimte aan de voorzijde. Let op: Indien voorafgaand aan de bijeenkomst geen extra ruimte is gereserveerd kunnen we niet garanderen of er voor dat doel op het door u gewenste tijdstip een ruimte beschikbaar is.
 • De beheerders maken de ruimte naar uw wensen in orde. Mochten er extra tafels en stoelen nodig zijn overleg dan met de beheerders. Het is niet toegestaan tafels en stoelen uit andere ruimtes te halen zonder onze toestemming. Het in de ruimte aanwezige meubilair mag uitsluitend in overleg met de beheerders worden verplaatst.
 • Bij gebruik van de beamer en/of de geluidsinstallatie dient u deze in de pauzes en na afloop van de bijeenkomst uit te schakelen.
 • Flip-over papier alleen beschrijven op de flip-over standaard zelf, dus niet op muren, vloeren, tafels, stoelen, of ander meubilair. Wilt u wél de tafels als ondergrond gebruiken, omdat bijvoorbeeld in groepjes gewerkt moet worden, vraag dan naar onze op maat gemaakte beschermplaten.
 • Bij het verlaten van de ruimte dient u eventueel verpakkingsmateriaal en gebruikte papieren zelf mee te nemen of in overleg af te geven.
 • Alle zelf meegebrachte materialen dienen te worden opgeruimd.
 • Na gebruik van de ruimte moeten alle radiatoren, verlichting en eventuele apparatuur worden uitgeschakeld en ramen en lichtkoepels worden gesloten.
 • Het is niet toegestaan de ventilatieboxen in de ruimtes uit te schakelen of zelf te regelen.
 • Het is niet toegestaan om in de wachtruimte aan de voorzijde eten te nuttigen.
 • Eventuele klachten dienen bij voorkeur op de dag zelf of in elk geval op zo kort mogelijke termijn mondeling dan wel  schriftelijk aan ons te worden doorgegeven.

Het niet naleven van bovenstaande huisregels kan tot gevolg hebben dat extra kosten in rekening worden gebracht.